Hvordan

Efter blide opvarmnings- og groundende øvelser lægger jeg op til at du bruger stemmen i øvelser gennem lyd, toner og krop for på den måde at styrke og øge selvtillid og fremtoning. Vi bruger hinanden, spejler os i hinanden og oplever ad den vej emotionel frigørelse.

Du går på opdagelse i din stemmes utallige og hidtil måske ukendte muligheder gennem kropsbevidsthed baseret på mindfulness og playfulness.

Du tages med på en rejse gennem enkelte ord, korte sætninger, overdrivelse/underdrivelse og kontraster, vrøvlesprog og volapyk. Du kommer tæt på arketyper, mangfoldige personlighedstyper og de menneskelige grundfølelser. Stemme, krop, sind og hjerte inddrages aktivt. Der vil blive leget, sunget, grinet og måske fældet en tåre.

At turde give dig selv stemme øger dine forudsætninger for at skabe balance og trivsel i dit livet. I et større perspektiv kan du bruge stemmen og det åbne hjerte til at åbne døre med. Du får et redskab til bedre at rumme vanskelige følelser, som ofte fylder rigtig meget.

Det bliver lettere:

– at manøvrere gennem problemer og besvær. – at komme ud med det, som trykker uden at italesætte det

– en unik mulighed fordi du er blandt ligesindede.